Uvjeti korištenja (31.8.2020.)


1. Uvodne napomene
 1. Sadržaji domene (odaberi-zivot.com), njezinih pod-domena te povezanih servisa i aplikacija (u daljnjem tekstu: Portal) su privatno vlasništvo Autora tj. vlasnika Portala (u daljnjem tekstu: Autor).
 2. Svaka osoba koja posjećuje Portal i/ili koristi neki njegov dio se smatra korisnikom Portala (u daljnjem tekstu: Korisnik).
 3. Portal se može koristiti u potpunosti anonimno.
 4. Korištenje Portala se ne naplaćuje.
 5. Autora i Korisnika ne vežu ikakvi obvezni odnosi, osim onih eksplicitno navedenih u ovim Uvjetima korištenja.
2. Sadržaj Portala
 1. Na Portalu se nalaze životne priče onih koji su željeli i/ili pokušali počiniti suicid ali su od toga odustali ili u tome nisu uspjeli te im je danas drago da su živi.
 2. Portal ima za cilj:
  • Korisniku i javnosti općenito omogućiti da se bolje upozna, sazna o sebi i drugima nešto novo i potencijalno korisno;
  • senzibilizirati korisnike i javnost općenito na pitanje suicida;
  • razvoj znanosti i struke.
3. Predaja životnih priča
 1. Većina životnih priča i opisa se na Portalu prikazuje u svom izvornom obliku.
 2. Životne priče i opisi su javno dostupni tek nakon pregleda od strane Autora portala.
 3. Životne priče i opisi mogu biti u većem ili manjem dijelu izmijenjeni, a sa ciljem zaštite osobnih podataka ili modifikacije sadržaja na način da njegovi željeni pozitivni efekti budu povećani.
 4. Ako ste poslali svoju priču, a ona nije objavljena, moguće je da je: 1) došlo do tehničke greške i priča nije uspješno pohranjena; 2) priča još uvijek u postupku recenzije; 3) su potrebne dodatne informacije, ali niste ostavili kontakt podatke.
4. Zaštita privatnosti i prava Korisnika koji su predali svoju životnu priču
 1. Ukoliko nakon predaje svoje životne priče želite imati mogućnost brisanja svoje životne priče (one verzije priče koju ste predali u izvornom obliku) iz baze trebate prilikom predaje iste na za to odgovarajuće mjesto upisati svoju e-mail adresu.
 2. Portal ne pohranjuje Vašu e-mail adresu te stoga Vaš identitet i dalje ostaje anoniman.
 3. Na e-mail će Vam stići identifikacijski broj, token i upute na koji način u bilo kojem trenutku možete zatražiti trajno brisanje svoje životne priče (one verzije priče koju ste predali u izvornom obliku) iz baze.
 4. Ne upisivanjem e-maila se odričete autorskih prava, tj. mogućnosti brisanja Vaše životne priče na zahtjev (bez identifikacijskih podataka Autor portala ne može potvrditi autentičnost zahtjeva za brisanjem). No, ako do toga dođe Autor će s Vama stupiti u komunikaciju te ako se identitet uspije ustanoviti svejedno pristati obrisati Vašu životnu priču (onu verzije priče koju ste predali u izvornom obliku) iz baze.
 5. Brisanje na zahtjev se odnosi samo na brisanje iz baze životnih priča i ne odnosi se na povlačenje i brisanje sadržaja koji je nastao kao derivacija ili je već na korištenje dan trećoj strani.
 6. Ako prilikom predaje Vaše životne priče upišete e-mail u polje pristanka na mogućnost kontaktiranja radi traženja dodatnih informacija, identifikacijski broj Vaše životne priče i adresa e-pošte će biti vidljivi Autoru.
5. Prenošenje autorskih prava na Autora portala
 1. Predajom svoje životne priče dio autorskih prava prenosite na Autora portala. Autor portala smije u najboljoj namjeri i sa dužnom pažnjom, samostalno i bez Vaše daljnje dozvole obrađivati, modificirati i izvoditi derivacije Vaših životnih priča te iste stavljati na raspolaganje trećim stranama, a u svrhu promicanja ideje o vrijednosti života, očuvanja mentalnog zdravlja te promicanja znanosti i struke.
6. Autorska prava, korištenje portala i preuzimanje sadržaja portala
 1. Osoba koja je predala svoju životnu priču i Autor portala su jedine osobe koje u trenutku predaje životne priče polažu autorska prava na životnu priču i to sukladno ranije opisanom.
 2. U svrhu zaštite etike i načina korištenja objavljenih životnih priča, nitko bez eksplicitne, pisane dozvole isključivo Autora portala, ne smije preuzimati, dijeliti ili na bilo koji način modificirati ukupni sadržaj portala ili bilo koji njegov dio.
 3. Čak i ako je dobivena dozvola Autora sukladno čl. 6 st. 2. ovih Uvjeta korištenja, fizička ili pravna osoba kojoj je dozvola dana je dužna zatražiti i prije objave ili bilo kojeg drugog načina finalizacije konzumacije sadržaja zatražiti autorizaciju (dozvolu, tj. odobrenje) Autora.
7. Odricanje od odgovornosti
 1. Autor portala i njegovi suradnici ne snose odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati kao rezultat korištenja sadržaja Portala.
 2. Onaj tko sadržaj portala iskoristi u zloj namjeri i time počini drugome štetu samostalno odgovara za nastale posljedice.
8. Prijelazne i završne odredbe
 1. Autor zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove uvjete korištenja.
 2. Sadržaj i funkcionalnost Portala će se kontinuirano povećavati i poboljšavati.


© Božidar Nikša Tarabić